Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Live Online Training: Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Live Online Training: Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών
Live Online Training: Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών

Το Σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία στην Αθήνα. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε επόμενη ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Το καινοτόμο αυτό Σεμινάριο παρουσιάζει με οργανωμένο τρόπο Σύγχρονες Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Διαχείριση της συνεχούς ροής των εισερχομένων Πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της Καθημερινότητας, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση του τρόπου Καθορισμού Προτεραιοτήτων, αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, Οργάνωση των Αναθέσεων με καθορισμό προθεσμιών και μηχανισμούς Ελέγχου υλοποίησης.

Επίσης παρουσιάζει μία μοναδική Μεθοδολογία για τον τρόπο συλλογής δεδομένων από απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές και τα σύγχρονα Εργαλεία Τηλεδιαχείρισης (Audit, Συστήματα διαμοιρασμού Πληροφοριών, On line Reports σε Tablets και Smartphones), έτσι ώστε οι Επικεφαλής Τομέων να μπορούν να διαχειρίζονται με επιτυχία τις κρίσιμες λειτουργίες της Επιχείρησης, από όπου και αν ευρίσκονται.

Τονίζεται η σημαντικότητα της καθιέρωσης ποιοτικής ρουτίνας για πρωΐ και βράδυ βασισμένη και σε αναγνωρισμένες διεθνείς πρακτικές σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία με κύρια χαρακτηριστικά την Απλότητα, την Έμπνευση και την Δημιουργικότητα σε συνδυασμό με τον Ποιοτικό Προγραμματισμό της κάθε ημέρας.

Επιπλέον στο Σεμινάριο παρουσιάζονται οι τεχνικές απαλλαγής από το stress, η απόκτηση συνηθειών που βασίζονται στην διεθνή εμπειρία για τον τρόπο της Οργάνωσης της Εργασίας, του Τηλεφώνου, των E-mails, της Επικοινωνίας, που οδηγούν σε θεαματική αύξηση της Παραγωγικότητας και που βοηθούν το Στέλεχος να αποκτήσει την εσωτερική ισορροπία και αρμονία, απαραίτητη για την Επαγγελματική Καταξίωση και την Ποιότητα της Προσωπικής του ζωής.

Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζουμε, μεταξύ των άλλων, δύο σημαντικά Εργαλεία για τον Ποιοτικό Προγραμματισμό και την Αποδοτική Διαχείριση της Καθημερινότητας, καθώς και πρωτότυπα Συστήματα που διασφαλίζουν την τήρηση των προθεσμιών στις Δράσεις που ανατίθενται και ταυτόχρονα βελτιώνουν την επικοινωνία και μειώνουν τις εργασιακές συγκρούσεις.

Όπως το θέτει ο D. Allen (συγγραφέας του Διεθνούς Best Seller "Get The Things Done (GTD)", είναι αδύνατον να διαχειριστείς Στόχους, Έργα και Δράσεις, εάν η Καθημερινότητα βρίσκεται εκτός Ελέγχου. Απαιτείται λοιπόν ένας απλός και αποδοτικός μηχανισμός που θα θέτει τα πάντα σε μια ελεγχόμενη ροή.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως στους Προέδρους και στα Ανώτατα Στελέχη, αλλά και σε όλα ανεξαιρέτως τα Στελέχη κάθε Επιχείρησης ή Οργανισμού, που αναζητούν τρόπους για τη βελτίωση της Οργάνωσης του χρόνου και των εργασιών τους, της επικοινωνίας, των αναθέσεων, την απαλλαγή από το Stress και την Άσκηση Ελέγχου, που οδηγούν στην αύξηση της Παραγωγικότητας των ιδίων, αλλά και του τμήματός τους, καθώς και στη βελτίωση της Ποιότητας της προσωπικής ζωής τους ως επακόλουθο.
ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο και τα Εργαλεία καθορισμού των Προτεραιοτήτων σε ένα εξαιρετικά αποδοτικό Σύστημα Προγραμματισμού.

 • Θα εξοικειωθούν με το Σύστημα David Allen, μέσω του οποίου οργανώνεται προγραμματίζεται και παρακολουθείται ο καταιγισμός των πληροφοριών και των υποχρεώσεων της καθημερινότητας πράγμα που συμβάλλει στην απαλλαγή από το Stress και στη βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας των Εργασιών με χρήση ειδικών Εφαρμογών.

 • Θα ασκηθούν στον τρόπο λήψης Αποφάσεων, χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Decision Matrix και δομημένη Μεθοδολογία επίλυσης Προβλημάτων.

 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ειδικές Λίστες Ελέγχου ως Εργαλεία Προσωπικής Βελτίωσης για τη Διαχείριση Συγκρούσεων, την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, το Coaching, τη Διαχείριση του Stress κλπ.

 • Θα εξοικειωθούν με τη χρήση σύγχρονης Τεχνολογίας και Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διαχείριση της Καθημερινότητας.

 • Θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις διακοπές στην εργασία.

 • Θα οργανώνουν Επιτυχημένες και Αποδοτικές Συσκέψεις.

 • Θα καθιερώσουν συνήθειες που βελτιώνουν θεαματικά την Παραγωγικότητα (Διαχείριση Τηλεφώνου, Ε-mails, Αναθέσεις, Υπομνήσεις, Διαχείριση Δύσκολων Ανθρώπων).

 • Θα συνειδητοποιήσουν την τεράστια δύναμη της Επικέντρωσης σε ένα πράγμα κάθε φορά αντί της πολυδιάσπασης.

 • Θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν την αναβλητικότητα.

 • Θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όλα τα Συστήματά Διαχείρισης Χρόνου και Καθημερινότητας μέσω Εφαρμογών σε Φορητές Συσκευές, Tablets και Smartphones.

 • Τέλος, θα αναπτύξουν ένα Project Προσωπικής Βελτίωσης Διαχείρισης Χρόνου και πλήρους απαλλαγής από τo Stress και επομένως εντυπωσιακής βελτίωσης της Παραγωγικότητας.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο Σεμινάριο ακολουθούνται τα βήματα του παρακάτω γραφήματος (πατήστε πάνω στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος):

AQS

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Αυτογνωσία
 • Διάγνωση παρούσας κατάστασης – Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης
 • Απαιτούμενες Υποδομές: Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων, Εργαλεία επίλυσης Προβλημάτων
2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • Η Διευθέτηση όλων των Εισερχομένων Πληροφοριών (Fax, Τηλέφωνα, Εmail, Προφορικές Εντολές)
 • Ο Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Οι Βέλτιστες Πρακτικές για τον Εβδομαδιαίο - Ημερήσιο Προγραμματισμό
 • Συστηματική Διαχείριση Συσκέψεων
 • Σύστημα Υπομνήσεων για την Παρακολούθηση των Εκκρεμοτήτων
 • Σύστημα Αναφορών - Έλεγχος - Βελτιώσεις
3. ΤΡOΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ STRESS
 • Πρακτικές Ασκήσεις Απαλλαγής από το Stress
 • H Φιλοσοφία Win - Win και η Διαχείριση των Συγκρούσεων
 • Η βελτίωση της Επικοινωνίας ως παράγοντας καλύτερης Διαχείρισης του Χρόνου
 • Πώς αντιμετωπίζεται η Αναβλητικότητα
 • Τα μυστικά της Παρακίνησης και του καλού Εργασιακού Κλίματος
4. ΣΥΣΤΗΜΑ David Allen
 • Πώς γίνεται η επεξεργασία κάθε εισερχόμενης Πληροφορίας: Αρχειοθέτηση, Ανάθεση - Υλοποίηση - Επανεξέταση στο μέλλον
 • Καθορισμός επόμενου βήματος κάθε προγραμματισμένης δραστηριότητας (Σύστημα David Allen GTD: Getting Things Done)
5. Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 • Οι Συνήθειες που συντελούν στην Σπατάλη του Χρόνου
 • Πώς αντιμετωπίζονται οι «Ληστές» του Χρόνου
6. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 • Καλές Συνήθειες - Δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν
 • Πως αποκτάται μια χρήσιμη Συνήθεια
 • Η σημαντικότητα Ποιοτικής Ρουτίνας για το Πρωΐ και το Βράδυ
 • Η Αξία της Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων και πώς την ενισχύουμε
7. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Η Επικέντρωση σε ένα πράγμα κάθε φορά
 • Ο δομημένος τρόπος Επίλυσης Προβλημάτων
 • Η αναζήτηση του γενεσιουργού Αιτίου. Η Μέθοδος των 5 'Γιατί'
 • Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων
 • Υποδομές για συλλογή Δεδομένων και Αναφορές
8. ΤΟ PROJECT ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
 • Πως χτίζεται ένα Πρόγραμμα για την Προσωπική Βελτίωση της Διαχείρισης του Χρόνου, σε επίπεδο Εβδομάδας, Μήνα, Τριμήνου, Εξαμήνου, Χρόνου

Παράλληλα, με μια σειρά Βιωματικών Ασκήσεων οι συμμετέχοντες θα συνειδητοποιήσουν την καταστροφική συνέπεια των συνηθειών που μειώνουν την Απόδοση μας (όπως π.χ. το να μην θέτουμε Προτεραιότητες ή το να διακόπτουμε μια εργασία και να αρχίζουμε κάποια άλλη ή το να δημιουργούμε σφήνες στους συνεργάτες μας) και θα ασκηθούν στην αλλαγή των συνηθειών αυτών με αυτές που αυξάνουν την αποτελεσματικότητά μας.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ με κατεύθυνση στα Οικονομικά από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Παν-ευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: THIS IS AN ONLINE EVENT

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών"

 • H παρουσίαση του σεμιναρίου

 • Εργαλεία για Αναφορές και Διαχείριση Εκκρεμοτήτων

 • Εφαρμογή Διαχωρισμού σε Επείγοντα - Μη Επείγοντα, Σημαντικά Επείγοντα - Σημαντικά Μη Επείγοντα

 • Εργαλεία Διαχείρισης Έργων και Διασφάλισης Προθεσμιών

 • Εφαρμογή σε Excel για την ανάπτυξη του Προσωπικού Project για τη βελτίωση της Διαχείρισης Χρόνου, την πλήρη απαλλαγή από το Stress και τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων