Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Ειδικά Θέματα GDPR & N. 4624/2019 (CCTV - GPS - Cookies - Email Marketing - Τειρεσίας κ.λπ) - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Ειδικά Θέματα GDPR & N. 4624/2019 (CCTV - GPS - Cookies - Email Marketing - Τειρεσίας κ.λπ) - Αθήνα
Ειδικά Θέματα GDPR & N. 4624/2019 (CCTV - GPS - Cookies - Email Marketing - Τειρεσίας κ.λπ) - Αθήνα

Στο Σεμινάριο αυτό, αναλύονται μέσα από case studies και πραγματικά παραδείγματα Ειδικά Θέματα που αφορούν στον GDPR και στον Ν. 4624/2019, όπως η λειτουργία Συστημάτων CCTV, η χρήση GPS Tracking, η Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων και πολλά ακόμα. Όλα τα Case Studies και οι λύσεις τους θα δοθούν στους συμμετέχοντες, μαζί με το εγχειρίδιο του σεμιναρίου.

Η AQS με την εμπειρία υλοποίησης άνω των 200 Έργων, έχει διαχειριστεί στην πράξη τα Ζητήματα αυτά και έχει συντάξει γνωμοδοτήσεις με συγκεκριμένες οδηγίες προς τις εταιρείες. Η εξαιρετική χρησιμότητα του σεμιναρίου έγκειται εκτός των άλλων και στο ότι για κάθε ένα Ζήτημα και κάθε υποπερίπτωση καταλήγουμε μέσα από διάλογο με τους συμμετέχοντες, σε πρακτικές λύσεις και σε ξεκάθαρες απαντήσεις για το ποιες πρακτικές είναι νόμιμες και με ποιες προϋποθέσεις.

Επιπλέον των θεμάτων που καταγράφονται στην ενότητα 2, οι συμμετέχοντες θα μπορούν μέχρι και 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου να θέτουν και επιπλέον θέματα προς ανάλυση, στα οποία θα λάβουν από τους συμβούλους μας γραπτές απαντήσεις.

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στην πραγματική και καθημερινή εφαρμογή του GDPR, με ταυτόχρονη παρουσίαση Μεθοδολογιών, Καλών Πρακτικών και Εργαλείων που την εξασφαλίζουν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα στην Εφαρμογή του GDPR

 • Τα μέχρι σήμερα ευρήματα από τους Ελέγχους και Έρευνες της ΑΠΔΠΧ σε Εταιρείες και Δημόσιους Οργανισμούς

 • Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ: Περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισμού και επιβολής προστίμων

 • Παραδείγματα Εφαρμογών από, τα άνω των 200 Έργα που έχει υλοποιήσει η Εταιρεία μας

 • Παραδείγματα Εφαρμογών κατά την υποστήριξη ως DPO από την AQS


2. Ανάλυση Ειδικών Θεμάτων

 • Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (CCTV)

 • Προσωπικά Δεδομένα Προσωπικού (HR)
 • Βιντεοσκόπηση Εκδηλώσεων

 • Direct Marketing

 • Λειτουργία Cookies

 • Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

 • GPS Tracking

 • Βιομετρικά Δεδομένα (πχ δακτυλικά αποτυπώματα)

 • Συμμόρφωση με εισαγγελική παραγγελία

 • Τειρεσίας και υποπεριπτώσεις

 • Πολιτική Προστασίας ΠΔ. Με ποιο σκεπτικό ελέγχει η ΑΠΔΠΧ την Πολιτική των οργανισμών μέσα από το site τους.

 • Πότε απαιτείται Συγκατάθεση ή Σύμβαση και πότε αρκεί η απλή Ενημέρωση

 • Διαχείριση αιτημάτων υποκειμένων (δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης κ.ο.κ.)

 • Θέματα παρόχων υπηρεσιών υγείας


3. Πιστοποίηση Συστήματος GDPR

 • Διαδικασία και βήματα Πιστοποίησης κατά ISO 17065

 • Οφέλη Πιστοποίησης

 • Η προετοιμασία για την Πιστοποίηση

 • Διαδικασίες και Εργαλεία

 • Έλεγχος Εφαρμογής

 • Συνδυαστική Πιστοποίηση με άλλα Πρότυπα (π.χ. ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, κ.λπ.)


4. Πρακτική Εφαρμογή: Δυσκολίες και καλές πρακτικές

 • Προβλήματα στην εφαρμογή

 • Action Plan

 • Διεργασίες Καθημερινότητας

 • Audit Εφαρμογής

 • Εργαλεία

Εισηγητές Σεμιναρίου
Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος, Πιστοποιημένος Data Protection Officer. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε άνω των 70 Έργων συμμόρφωσης GDPR και παροχής υποστήριξης υπηρεσιών DPO.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων