Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Επιτυχημένων Ανθρώπων στην Πράξη - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Επιτυχημένων Ανθρώπων στην Πράξη - Αθήνα
Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Επιτυχημένων Ανθρώπων στην Πράξη - Αθήνα

Το πρωτοποριακό αυτό βιωματικό Σεμινάριο «Οι Επτά Συνήθειες των Εξαιρετικά Επιτυχημένων Ανθρώπων στην Πράξη», είναι βασισμένο στο Best Seller Βιβλίο Επιχειρηματικότητας του συγγραφέα Stephen Covey "Οι Επτά Συνήθειες των Εξαιρετικά Επιτυχημένων Ανθρώπων" (The 7 Habits of Highly Effective People) που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των Προσωπικών και Εταιρικών Στόχων.

ΣΥΝΗΘΕΙΑ 1: Να ενεργείτε Επιδραστικά - Be Proactive, σε αντιδιαστολή με την παθητικότητα και τη μιζέρια του να αντιδράς μόνο στα πράγματα που σου έρχονται χωρίς να έχεις συμβάλει καθόλου στον Σχεδιασμό τους. Το σύνθημα του είναι: Πάρε πρωτοβουλία στη ζωή. Συνειδητοποίησε ότι οι αποφάσεις σου, είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας αποτελεσματικότητας στη ζωή σου. Ανάλαβε την ευθύνη για τις επιλογές σου και τις συνέπειες που αυτές έχουν.

Στους συμμετέχοντες δίνεται ένα σενάριο και καλούνται να καταγράψουν την Επιδραστική και την Αντιδραστική συμπεριφορά καθώς και να διακρίνουν και να βιώσουν την τεράστια αλλαγή που συμβαίνει στην Προσωπική και Επαγγελματική ζωή μας όταν εφαρμόσουμε την Επιδραστική συμπεριφορά.

ΣΥΝΗΘΕΙΑ 2: Ξεκινάτε στη σκέψη σας με το Τέλος - Begin with the End in Mind: Ξεκαθαρίζουμε τις σημαντικότερες Αξίες στην Επαγγελματική και Προσωπική ζωή καθορίζοντας τα ιδανικά χαρακτηριστικά για κάθε ένα από τους κύριους ρόλους και τις σχέσεις της ζωής μας. Δημιουργούμε την Προσωπική Δήλωση αποστολής (Mission Statement).
Στο Εργαστηριακό σκέλος ετοιμάζουμε Mission Statement για συνήθεις Ρόλους της ζωής και της εργασίας μας .

Επιπλέον δίνονται σενάρια όπου το ξεκαθάρισμα Αξιών μας δίνει κατεύθυνση, σταθερότητα, εύκολη λήψη Αποφάσεων, Ποιοτικότερη ζωή. Παρουσιάζονται Εργαλεία για τον τρόπο Καθορισμού των Αξιών και σενάριο που αναδεικνύεται η συμβολή των Αξιών και της Κουλτούρας που αυτές διαμορφώνουν στην Ανάπτυξη της Επιχείρησης και στη μείωση των Συγκρούσεων στον Εργασιακό χώρο.

ΣΥΝΗΘΕΙΑ 3: Το πρώτο πράγμα Πρώτο - Put First Things First. Με πείραμα, Videos και σενάριο Άσκησης κατανοείται η Αξία αλλά και η Μεθοδολογία στο να δίνουμε Προτεραιότητες.

Παρέχονται Εργαλεία σε Ηλεκτρονική μορφή που διευκολύνουν ένα προγραμματισμό της Εβδομάδος και των Έργων με βάση το Time Matrix του Covey.
Παρουσιάζεται η Εκπληκτική Εφαρμογή του Covey PlanPlus Online, όπου στον Εβδομαδιαίο Προγραμματισμό το Στέλεχος έχει προκαθορίσει: Αξία, Ρόλους, Στόχους, Projects και Δραστηριότητες από τη δεξαμενή των οποίων θα κτίσει ένα δημιουργικό Εβδομαδιαίο Προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη και τους Στόχους της προσωπικής του ζωής. Θα γίνει επί τόπου επίδειξη της Μεθοδολογίας χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία PlanPlus Online του Covey. Σχετική Οθόνη μπορείτε να δείτε παρακάτω:

                     

ΣΥΝΗΘΕΙΑ 4: Σκεφτείτε win – win: - Think win – win. Το μήνυμα εδώ είναι: Προσπάθησε με ειλικρίνεια ώστε οι σχέσεις σου να βασίζονται σε λύσεις και συμφωνίες που ωφελούν πάντα και τα δύο μέρη και ποτέ μόνον το ένα. Δώσε στους ανθρώπους την Αξία και τον Σεβασμό που δικαιούνται και κατάλαβε ότι όταν «κερδίζουν όλοι» το αποτέλεσμα θα έχει περισσότερη διάρκεια και προοπτική από όταν βλέπουμε μόνο το δικό μας συμφέρον.

Παρουσιάζονται παραδείγματα Καταστροφικά και Επιτυχημένα με τις δύο προσεγγίσεις Win Lose και Win win. Σενάριο βιωματικής Άσκησης Διαπραγμάτευσης.

ΣΥΝΗΘΕΙΑ 5: Πρώτα να Καταλάβετε και μετά να σας Καταλάβουν - Seek First to Understand, Then to be Understood. Δηλαδή, ακούμε τον άλλο με Ενσυναίσθηση και Σεβασμό και έτσι επηρεάζουμε τον άλλον, ώστε να γίνει δεκτικός στην δική μας επίδραση. Έτσι δημιουργείται μια ατμόσφαιρα Αλληλεγγύης, Σεβασμού, και Επίλυσης προβλημάτων με θετικό τρόπο.

Σενάριο Άσκησης, όπου αξιολογείται η συμπεριφορά από πλευράς Ενσυναίσθησης και Κατανόησης του Προβλήματος. Παρουσίαση Σχετικού Video για Σχολιασμό.

ΣΥΝΗΘΕΙΑ 6: Αναπτύξετε την Συνέργεια – Synergize. Στην Ομαδική Εργασία επιτυγχάνουμε Στόχους που κανείς δε θα μπορούσε να καταφέρει μόνος. Κερδίζουμε από τους ανθρώπους την καλύτερη δυνατή Απόδοσή τους ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες με νόημα και γινόμαστε υπόδειγμα ηγέτη εμπνέοντας και υποστηρίζοντάς τους.

Παρουσιάζονται δύο σενάρια, όπου μετά από επεξεργασία των συμμετεχόντων αναδεικνύεται με αδιαμφισβήτητο τρόπο η υπεροχή της Ομάδος.

ΣΥΝΗΘΕΙΑ 7: Αναζητήστε την Ανανέωση, Ανάπτυξη και Συνεχή Βελτίωση - Sharpen the Saw: Δηλαδή, εξισορροπούμε και ανανεώνουμε τους Πόρους, την Ενέργεια, την Υγεία και δημιουργούμε ένα βιώσιμο, μακροπρόθεσμο και αποτελεσματικό τρόπο ζωής. Εδώ τονίζει κυρίως τη σημασία της Άσκησης για τη σωματική ανανέωση, της Προσευχής, της Κοινωνικής Εργασίας, αλλά και των καλών αναγνωσμάτων για την ψυχική ανανέωση.

Παρουσιάζονται οι Τεχνικές Διαχείρισης του Stress εγκεκριμένες από την Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία, μέσω Ασκήσεων και Παραδειγμάτων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αλλά και σε Ιδρυτές και διαδόχους Ιδρυτών που αναλαμβάνουν την Ηγεσία της Επιχείρησης, προκειμένου να αυτοαξιολογηθούν αυστηρά και να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες Ηγεσίας, Coaching και Προσωπικής Ανάπτυξης που θα εκτοξεύσουν την Παραγωγικότητα τους και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες Επικοινωνίας και την ικανότητα τους να εμπνεύσουν.

Τέλος, απευθύνεται και σε όσους από τον Χώρο των Επιχειρήσεων πρόκειται να διαδεχθούν στην Ηγεσία μία Επιχείρηση και έχουν ανάγκη να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις απαιτήσεις ενός τέτοιου Ρόλου.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Η έννοια της Συνήθειας

2. Πώς αποκτάται μια Νέα Συνήθεια

3. Η Ανάλυση των Επτά Συνηθειών με Video, Βιωματικές Ασκήσεις και Εργαλεία

4. Το Σύστημα του David Allen και πώς αυτό βοηθάει στην Καλλιέργεια των Επτά Συνηθειών

5. Η Αποτελεσματική Διαχείριση του Stress

6. Ηγεσία και Επτά Συνήθειες

7. Σχεδιασμός Προσωπικού Πλάνου Ανάπτυξης των Επτά Συνηθειών στην Εργασία και στην Προσωπική Ζωή

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει άνω των 100 σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, του Budgeting, της Διαχείρισης Χρόνου και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Διαθέτει άνω των 15 ετών εμπειρία στη διαχείριση επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες και ως ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Be Yourself. Στον τομέα της Παρακίνησης & Ενδυνάμωσης Προσωπικού έχει εργαστεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε επιχειρήσεις και ΜΚΟ δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά και εθελοντές. Έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων, ομιλιών και συνεντεύξεων σε θέματα σχετικά με την παρακίνηση και την ενδυνάμωση.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2019

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
  • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Επτυχημένων Ανθρώπων στην Πράξη" 

  • Παρουσίαση του σεμιναρίου

  •  Εφαρμογές σε Excel για την Εφαρμογή των Επτά Συνηθειών

  •  Βεβαίωση Παρακολούθησης

  • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της AQS για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων