Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Excel για Επιχειρησιακές Λειτουργίες Υψηλής Ποιότητας - Λευκωσία, Κύπρος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Excel για Επιχειρησιακές Λειτουργίες Υψηλής Ποιότητας - Λευκωσία, Κύπρος
Excel για Επιχειρησιακές Λειτουργίες Υψηλής Ποιότητας - Λευκωσία, Κύπρος
Το Excel είναι από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές στην σύγχρονη Επιχείρηση. Πόσοι όμως γνωρίζουμε τις πραγματικές του δυνατότητες και το χρησιμοποιούμε σαν ένα Επιχειρηματικό Εργαλείο αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του;

Το σεμινάριο αυτό ξεκινά από τις βασικές φόρμουλες, προχωρά στην Ανάλυση Δεδομένων και καταλήγει σε έτοιμες εφαρμογές όπως η Σύνταξη του Προϋπολογισμού, η Σύνταξη των Ταμειακών Ροών, η Διαχείριση των Αποθεμάτων, ο Στατιστικός Έλεγχος, ο Σχεδιασμός και η Παρακολούθηση Έργων, ο Προγραμματισμός και η Παρακολούθηση της Παραγωγικότητας στην Παραγωγή κλπ. Οι εφαρμογές αυτές θα δοθούν δωρεάν στους συμμετέχοντες και παράλληλα θα παρουσιασθεί ο τρόπος που χτίζονται προκειμένου να είναι σε θέση να τα τροποποιήσουν και να τα προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων και Επαγγελματίες που γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του Excel και ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και την εφαρμογή του σε καθημερινές αλλά και σύνθετες εργασίες και υπολογισμούς.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Με το σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Αναπτύξουν μέσα από παραδείγματα τις ικανότητές τους στις συναρτήσεις για σύνθετους υπολογισμούς

 • Εξοικειωθούν με τις σύνθετες και τις προχωρημένες μορφοποιήσεις

 • Πραγματοποιούν Αναλύσεις, παράγοντας γρήγορα και με ευκολία χρήσιμα και ακριβή αποτελέσματα

 • Οργανώνουν και να ταξινομούν τα Δεδομένα, καθώς και να τα παρουσιάζουν με σαφήνεια δημιουργώντας γραφικές αναπαραστάσεις και Dashboards

 • Χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα Εργαλεία για Έλεγχο, Ανάλυση των υπολογισμών και τις λύσεις εξισώσεων

 • Διαμορφώνουν Εργαλεία για τον υπολογισμό των Οικονομικών Δεικτών απόδοσης της Επιχείρησης

 • Σχεδιάζουν και να λειτουργούν Εξειδικευμένες Εφαρμογές όπως Pareto Chart και Στατιστικός Έλεγχος


Παρέχονται, επίσης, βασικά Εργαλεία σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν προκύψει από πραγματικές ανάγκες και λύνουν καθημερινά προβλήματα Επιχειρήσεων με τρόπο απλό και αποτελεσματικό, με τη χρήση του Excel. Τα Εργαλεία αυτά μπορούν να παραμετροποιηθούν ελεύθερα ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε Επιχείρησης.


Επιπλέον, στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα, χωρίς επιπλέον κόστος, υποστήριξης για ένα έτος μέσω teleconference, που περιλαμβάνει απαντήσεις σε ερωτήματα, επίλυση προβλημάτων και τροποποιήσεις σε εφαρμογές Excel (είτε των έτοιμων που θα τους δοθούν, είτε άλλων), ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Βασικές φόρμουλες και τύποι

 • Μαθηματικές: ROUND, SUM, SUMIF

 • Στατιστικές: AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, MAX , MIN

 • Αναζήτησης & Αναφοράς: VLOOKUP, HLOOKUP

 • Κειμένου: LOWER, UPPER, CONCATENATE, PROPER

 • Λογικές: AND, IF, NOT, OR,

 • Πληροφορίες: ISBLANK, ISERROR

 • Ημερομηνίας: DATE, NOW, YEAR, MONTH, DAY

 • Προστασία φύλων και κελιών Επικύρωση Δεδομένων - drop down lists

 • Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων

 • Εύρεση προηγούμενων και εξαρτημένων


Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Ταξινόμηση και φίλτρα

 • Μορφοποίηση υπό όρους

 • Συγκεντρωτικοί Πίνακες (PivotTables)

 • Δημιουργία και Επεξεργασία Γραφημάτων & Dashboards

 • Solver, επίλυση υπολογισμών και εξισώσεων


Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ EXCEL


Δίδονται χωρίς επιπλέον κόστος στους συμμετέχοντες:

 • Διαχείριση Έργων

 • Σύστημα επιλογής Έργων

 • ABC Ανάλυση

 • Παρακολούθηση Πωλήσεων

 • Αξιολόγηση Προμηθευτών

 • Budget και Cash flow

 • Διαχείριση Αποθεμάτων

 • Γραμμικός Προγραμματισμός

Εισηγητές Σεμιναρίου
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ με κατεύθυνση στα Οικονομικά από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Παν-ευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Excel για Επιχειρησιακές Λειτουργίες Υψηλής Ποιότητας»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • ΤαΕργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν Υποστήριξη Εφαρμογής για ένα έτος
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων