Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Ορισμός της AQS ως DPO
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥπηρεσίες > Ορισμός της AQS ως DPO

Η AQS έχει ήδη αναλάβει τον ρόλο του Data Protection Officer (DPO) σε πληθώρα μεγάλων επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:


 • Συνεργασία με εποπτικές αρχές και επικοινωνία για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία.

 • Εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 • Υποστήριξη στη Διαχείριση Αιτημάτων και Παραβιάσεων

 • Αναφορές προς τη Διοίκηση για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

 • Ενημέρωση και συμβουλευτική στη Διοίκηση και το προσωπικό για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Νομοκανονιστικό Πλαίσιο σχετικά με την προστασία δεδομένων.

 • Εσωτερικός Έλεγχος συμμόρφωσης με το Νομοκανονιστικό Πλαίσιο σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές της εταιρείας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα Ασφάλειας Δεδομένων, Πολιτικών και Διαδικασιών και απαιτήσεων Νομοκανονιστικού Πλαισίου.

 • Παρακολούθηση εφαρμογής και επικαιροποίηση της Εκτίμησης Αντικτύπου και Επικινδυνότητας σχετικά με την προστασία των δεδομένων σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Διεργασιών.

 • Συνεργασία με τη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη για την επικαιροποίηση Πολιτικών Ασφαλείας και Διαδικασιών

 • Μέριμνα για την εφαρμογή, διατήρηση και παρακολούθηση των Πολιτικών Ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των νομοκανονιστικών απαιτήσεων, της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των απαιτήσεων των προτύπων.

 • Ενημέρωση της Διοίκησης για την επίδοση και βελτίωση των Πολιτικών Ασφάλειας.

 • Συνεργασία με τη Διοίκηση και την Ομάδα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων για τον καθορισμό των απαραίτητων ελέγχων για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

 • Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων και αναφορές στη Διοίκηση.
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων