Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
IT Security - ISO 27001:2013 - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > IT Security - ISO 27001:2013 - Θεσσαλονίκη
IT Security - ISO 27001:2013 - Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ AUDITING - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η προστασία των πάσης φύσεως Πληροφοριακών Δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές «απειλές» είναι ένας σημαντικός παράγοντας αξιοπιστίας, λειτουργικότητας και πολλές φορές επιβίωσης για κάθε Οργανισμό.

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται μεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων Πληροφοριακών Δεδομένων της σύγχρονης Επιχείρησης.
Παράλληλα παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα, τρόποι Εφαρμογής των μεθοδολογιών αυτών μέσα από τις προδιαγραφές του διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013, το οποίο προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο για την συνεπή Εφαρμογή των Πολιτικών Ασφαλείας.

Επιπλέον, παρουσιάζονται Εργαλεία αποτελεσματικής επιθεώρησης (Audit) Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και μια, σχεδιασμένη από την Εταιρεία μας, πρωτότυπη Δομή Αρχειοθέτησης των Πληροφοριών έτσι ώστε, να είναι εύκολη η ανάσυρση της Πληροφορίας, από όσους έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Εθνικό Νόμο 4624/2019, καθώς και στα απαιτούμενα βήματα Συμμόρφωσης.

Με τα Case Studies που υλοποιούνται, το Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 27001 που δίνεται στους συμμετέχοντες και με πλήθος παραδειγμάτων, διασαφηνίζονται πλήρως τα εδάφια του Προτύπου με απόλυτα κατανοητό τρόπο και το σεμινάριο εξελίσσεται με απόλυτα διαδραστικό τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας iBcl που διοργανώνει το σεμινάριο κάνοντας κλικ εδώ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους Ασφάλειας Πληροφοριών, Στελέχη Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Υπεύθυνους και Στελέχη Λειτουργιών ΙΤ, εμπλεκόμενα Στελέχη στον Σχεδιασμό και στη Λειτουργία ΙΤ Συστημάτων, αλλά και στους Γενικούς Διευθυντές και ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες πρακτικές στον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο Διαχείρισης Πληροφοριών.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών

 • Θα γνωρίζουν τη μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων

 • Θα γνωρίζουν τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001:2013

 • Θα γνωρίζουν τρόπους κάλυψης των απαιτήσεων του Προτύπου στην Επιχείρησή τους

 • Θα Ελέγχουν - Αξιολογούν αποτελεσματικά τη Λειτουργία ενός Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών με τα κατάλληλα Εργαλεία

 • Θα χρησιμοποιούν Εφαρμογές για την Paperless Διαχείριση Διαδικασιών του Συστήματος

 • Θα γνωρίζουν τη μεθοδολογία ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας μέχρι και την πιστοποίησή του

 • Θα αξιοποιήσουν ένα Ολοκληρωμένο Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, που τους παρέχεται, προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της Εταιρείας τους σε σχέση με το Πρότυπο

 • Θα προσαρμόσουν το Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος κατά ISO 27001, που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, στα Δεδομένα της Επιχείρησης τους

 • Θα ενημερωθούν για τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα βήματα Συμμόρφωσης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. Εισαγωγή – IT Risk Management

 • Εισαγωγή στο ΙΤ Security και στο ISO 27001

 • Μεθοδολογίες αξιολόγησης Κινδύνων ΙΤ

 • Εργαλεία αξιολόγησης Κινδύνων

 • Απαιτήσεις αξιολόγησης Κινδύνων με βάση το Πρότυπο ISO 27001


B. Φυσική Ασφάλεια Χώρων

 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε διαβαθμισμένους χώρους

 • Προστασία από απειλές

 • Πολιτική clear desk / clear screen


Γ. Ασφάλεια Υποδομών – Εξοπλισμού

 • Αποδεκτή χρήση – ιδιοκτησία Επιστροφή εξοπλισμού μετά από χρήση

 • Απόρριψη – καταστροφή εξοπλισμού

 • Ασφάλεια εξοπλισμού εκτός Εταιρείας

 • Ασφάλεια φορητού εξοπλισμού / μέσων (media)


Δ. Ασφάλεια Συστημάτων

 • Capacity Management

 • Ασφάλεια κατά την εγκατάσταση / τροποποίηση Συστημάτων

 • Αξιολόγηση τεχνικών αδυναμιών (technical vulnerabilities) Συστημάτων

 • Ασφάλεια Δικτύων – προστασία από εξωτερικές απειλές

 • Συστήματα backup

 • Malware controls

 • IT Systems

 • Change Management

 • Emails Management


Ε. Ασφάλεια Πρόσβασης

 • Πολιτικές προσβάσεων σε Δίκτυα και Υπηρεσίες (network services)

 • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (access control systems)

 • Διαδικασίες user registration / rights / authentication / log on

 • Διαχείριση κωδικών Πρόσβασης

 • Κρυπτογραφικοί Έλεγχοι


ΣΤ. Ασφάλεια στην Ανάπτυξη Συστημάτων

 • Αξιολόγηση – καταγραφή απαιτήσεων (specification analysis)

 • Ασφάλεια Περιβάλλοντος Ανάπτυξης

 • System Security Tests and Acceptance


Ζ. ΙΤ Business Continuity

 • Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας. Υπευθυνότητες – Διαδικασίες

 • Business Continuity

 • Disaster Recovery Plans


Η. Ασφάλεια Πληροφοριακών Στοιχείων (Assets)

 • Πνευματική Ιδιοκτησία

 • Συμβάσεις

 • Υπεργολάβοι – Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Ασφάλεια κατά τις προσλήψεις – μετακινήσεις – αποχωρήσεις


Θ. ΙΤ Audit

 • Ο σχεδιασμός του Audit

 • Checklist IT Auditing

 • Ο μηχανισμός βελτιώσεων βάσει των ευρημάτων


Ι. Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679

 • Αρχές και Απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού

 • Μέτρα Διασφάλισης

 • Βήματα Συμμόρφωσης

Εισηγητές Σεμιναρίου
Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού

 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος κατά ISO 27001
 • Παροχή Αξιολόγησης - Audit στα Συστήματα και τις Διαδικασίες IT της εταιρείας
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν online υποστήριξη για 12 μήνες πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων