Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Προσωπική Ανάπτυξη Στελεχών με τον Δ. Μπουραντά- Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Προσωπική Ανάπτυξη Στελεχών με τον Δ. Μπουραντά- Αθήνα
Προσωπική Ανάπτυξη Στελεχών με τον Δ. Μπουραντά- Αθήνα

Τα Στελέχη των Επιχειρήσεων μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την Απόδοση τους εφ’ όσον βελτιώσουν ορισμένες βασικές Δεξιότητες, όπως την Παρακίνηση των Συνεργατών τους και την παροχή της αποτελεσματικής Υποστήριξης τους, ώστε να επιτύχουν τη Βελτίωση των χαμηλών επιδόσεων, τη Διαμόρφωση της κατάλληλης Κουλτούρας, καθώς και την Ανάπτυξη της ικανότητας τους να επιλύουν προβλήματα, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και γρήγορες Αποφάσεις και να δημιουργούν περιβάλλον Ενθάρρυνσης, Ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης και έμπνευσης των συνεργατών τους.


Κλειδί στην Ανάπτυξη των Στελεχών και στον θετικό αντίκτυπο στους γύρω τους είναι ο Προσωπικός Προγραμματισμός με βάση τις προτεραιότητες, η Ορθολογική Διαχείριση Χρόνου, η ικανότητα Δομημένης Επίλυσης Προβλημάτων και Λήψης Αποφάσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να:

 • Αναπτύξουν την ικανότητα παρακίνησης των Συνεργατών τους και να βελτιώσουν τις χαμηλές επιδόσεις

 • Βελτιώσουν την ικανότητα του Προσωπικού Προγραμματισμού και της Διαχείρισης Χρόνου

 • Αναπτύξουν την ικανότητα λήψης Αποφάσεων και επίλυσης Προβλημάτων

 • Αναπτύξουν την ικανότητα ανάθεσης Εργασιών

Ενότητες Σεμιναρίου
Α. Λήψη αποφάσεων και επίλυση Προβλημάτων

Β. Δημιουργική Σκέψη

Γ. Προσωπικός Προγραμματισμός, Προτεραιότητες και Διαχείριση Χρόνου

Δ. Αποτελεσματική ανάθεση Εργασιών


Ε. Παρακίνηση Συνεργατών

ΣΤ. Βελτίωση χαμηλών επιδόσεων Συνεργατών


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

Το σεμινάριο θα στηριχθεί σε εργαστηριακές Μεθόδους εκπαίδευσης όπως ομαδικές και ατομικές Εργασίες, Ασκήσεις, Ταινίες, Παίγνια, υπόδυση Ρόλων, αυτοδιαγνωστικά Εργαλεία και Οδηγούς βελτίωσης.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής του Μάνατζμεντ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από την ακαδημαϊκή καριέρα διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών, έχοντας εργαστεί ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής σε διεθνείς Οργανισμούς όπως Ε.Ε, ΟΟΣΑ και CIHEAM και για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων οι: ΤΙΤΑΝ, Εurobank, Nestle, Coca Cola Vodafone, Cosmote, Barclays, Citibank Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα. Ο Δημήτρης Μπουραντάς εξειδικεύεται στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού , στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη βελτίωση της αποδοτικότητας των ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και των Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2019

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου 'Προσωπική Ανάπτυξη Στελεχών'

 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Εργαλεία:

  • Η Διαχείριση των Αναθέσεων Αναφορές και Διαχείριση Εκκρεμοτήτων

  • Σύγχρονα Συστήματα ενημέρωσης αυτόματης ειδοποίησης πορείας Εκκρεμοτήτων

  • Εφαρμογή Διαχωρισμού σε Επείγοντα - Μη Επείγοντα, Σημαντικά Επείγοντα - Σημαντικά Μη Επείγοντα

  • Εργαλεία Διαχείρισης Έργων

  • Εφαρμογή σε Excel για την ανάπτυξη του Προσωπικού Project για τη βελτίωση της Διαχείρισης Χρόνου, την πλήρη απαλλαγή και την Βελτίωση της Παραγωγικότητας

 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο έτος σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων