Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
GDPR: Απαιτήσεις Ν. 4624/2019 και Ειδικά Θέματα- Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ > GDPR: Απαιτήσεις Ν. 4624/2019 και Ειδικά Θέματα- Θεσσαλονίκη
GDPR: Απαιτήσεις Ν. 4624/2019 και Ειδικά Θέματα- Θεσσαλονίκη

Τα σεμινάριά μας υλοποιούνται ταυτόχρονα και μέσω σύγχρονου e-learning, όπου οι εξ' αποστάσεως εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν ενεργητικά μέσα από ειδική πλατφόρμα, με ζωντανή εικόνα και ήχο, σαν να βρίσκονται στην αίθουσα.

Από τις 29/8/2019 ισχύει ο Εθνικός Νόμος 4624/2019, ο οποίος αντικαθιστά το ισχύον Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και εξειδικεύει την Εφαρμογή του GDPR στη χώρα μας. Ο Νόμος αυτός, επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως για παράδειγμα την εξειδίκευση των προστίμων, την εισαγωγή ποινικών κυρώσεων, τη δυνατότητα Πιστοποίησης του Συστήματος GDPR του Οργανισμού, βάσει του Προτύπου ISO 17065 κ.α.

Στο Σεμινάριο αυτό, θα αναλυθούν όλες οι προσθήκες και τροποποιήσεις που έφερε ο νέος Νόμος, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στη λειτουργία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών. Επίσης, θα παρουσιαστεί η Μεθοδολογία και τα Εργαλεία προκειμένου να είναι έτοιμος ο Οργανισμός για Πιστοποίηση κατά ISO 17065.

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τα άνω των 200 Έργων Συμμόρφωσης και Παροχής Υπηρεσιών DPO που έχει υλοποιήσει η AQS με αναλυτικά μέτρα (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, κλπ.), που διασφαλίζουν την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων.

Το Σεμινάριο, αποτελεί επίσης εξαιρετικά χρήσιμο πρακτικό Βοήθημα για τις Επιχειρήσεις που επιθυμούν την κάλυψη των κενών και τη βελτίωση του εγκατεστημένου Συστήματος GDPR, καθώς και τον εντοπισμό ελλείψεων στην Πρακτική Εφαρμογή του μέσα από Audit Checklists.

Στους συμμετέχοντες, θα δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 'Online Σύμβουλοι', μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται, σχετικά με τον GDPR. Επίσης, σε κάθε τροποποίηση του υλικού που θα υλοποιείται στην πορεία του χρόνου, λόγω πιθανών νέων δεδομένων σχετικά με τον GDPR ή νέων Εργαλείων που σχεδιάζονται, θα λαμβάνουν άνευ κόστους τις νέες εκδόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας iBcl που διοργανώνει το σεμινάριο κάνοντας κλικ εδώ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, στα Στελέχη της Διοίκησης (Ανώτατα, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που ασχολούνται με την Προστασία ΠΔ.

Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 • Θα κατανοήσουν τις αλλαγές που επιφέρει ο Νέος Νόμος 4624/2019

 • Ο DPO θα έχει στη διάθεσή του Εργαλείο Ελέγχου Εφαρμογής Συστήματος GDPR

 • Θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν το υφιστάμενο Σύστημα GDPR που εφαρμόζουν με τις νέες Απαιτήσεις

 • Θα ενημερωθούν για τον τρόπο Πιστοποίησης του Συστήματος GDPR που εφαρμόζουν

 • Από την εμπερία της AQS στην Υλοποίηση Έργων GDPR, θα ενημερωθούν για καλές Πρακτικές Συμμόρφωσης

 • Θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση Ειδικών Θεμάτων που αφορούν στον GDPR (data protection case studies), προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της Εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα Βελτίωσης

 • Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν Μέτρα Προστασίας Δεδομένων για όλα τα Εταιρικά Δεδομένα (αδόμητα, δομημένα, οικονομικά, προσωπικά, κλπ.), επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών Λύσεων, τα πιο ενδεδειγμένα για την Επιχείρησή τους

 • Θα έχουν τη δυνατότητα, ΄άνευ κόστους, online υποστήριξης για ένα έτος στο αντικείμενο του Σεμιναρίου

Ενότητες Σεμιναρίου

1. Νέος Νόμος 4624/2019

 • Ανάλυση νέου Νόμου μέσω Case Studies και Παραδειγμάτων

 • Πιστοποίηση

 • Ποινικές κυρώσεις

 • Διοικητικές κυρώσεις

 • Ειδικά θέματα εργαζομένων

 • Αλλαγές στα δικαιώματα υποκειμένων

 • Ο ρόλος και οι εξουσίες της ΑΠΔΠΧ

2. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα στην Εφαρμογή του GDPR

 • Τα μέχρι σήμερα ευρήματα από τους Ελέγχους και Έρευνες της ΑΠΔΠΧ σε Εταιρείες και Δημόσιους Οργανισμούς

 • Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ: Περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισμού και επιβολής προστίμων

 • Παραδείγματα Εφαρμογών από, τα άνω των 200 Έργα που έχει υλοποιήσει η Εταιρεία μας

 • Παραδείγματα Εφαρμογών κατά την υποστήριξη ως DPO από την Εταιρεία μας

3. Διαχείριση Ειδικών Θεμάτων

 • Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (CCTV)

 • Βιντεοσκόπηση Εκδηλώσεων

 • Direct Marketing

 • Cookies

 • Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

 • GPS Tracking

 • Βιομετρικά Δεδομένα (πχ δακτυλικά αποτυπώματα)

 • Συμμόρφωση με εισαγγελική παραγγελία

 • Τειρεσίας

 • Πότε λαμβάνουμε Συγκατάθεση και πότε αρκεί η απλή Ενημέρωση

4. Σύστημα Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό

 • Μεθοδολογία Υλοποίησης Συμμόρφωσης​

 • Action Plan Έργου Συμμόρφωσης - Εργαλεία​

 • Ροές (Data Mapping) Προσωπικών Δεδομένων μέσω SIPOC​

 • Διαχείριση Κινδύνων​

 • Gap Analysis​

 • Εφαρμογή Σχεδίων Προστασίας - Πολιτικές και Διαδικασίες - Υποδείγματα​

 • Business Continuity - ISO 22301

 • Σύνδεση GDPR με ISO 27001

 • Μέτρηση Δεικτών και Βελτίωση του Συστήματος

 • Audit Εφαρμογής​

 • Ο ρόλος του DPO​

5. Πιστοποίηση Συστήματος GDPR

 • Διαδικασία και βήματα Πιστοποίησης κατά ISO 17065

 • Οφέλη Πιστοποίησης

 • Η προετοιμασία για την Πιστοποίηση

 • Διαδικασίες και Εργαλεία

 • Έλεγχος Εφαρμογής

 • Συνδυαστική Πιστοποίηση με άλλα Πρότυπα (π.χ. ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, κ.λπ.)

Εισηγητές Σεμιναρίου
Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος, Πιστοποιημένος Data Protection Officer. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε άνω των 70 Έργων συμμόρφωσης GDPR και παροχής υποστήριξης υπηρεσιών DPO.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου

 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή

 • Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT

 • Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων

 • Εργαλεία για την προετοιμασία Πιστοποίησης

 • Audit Checklists

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης

 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων