Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Σύστημα Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής - Το Χτισιμο του MRP II - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Σύστημα Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής - Το Χτισιμο του MRP II - Αθήνα
Σύστημα Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής - Το Χτισιμο του MRP II - Αθήνα

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται τα βασικά δεδομένα, οι οργανωτικές δομές, τα απαραίτητα αρχεία, η μεθοδολογία ελέγχων βήμα προς βήμα, καθώς και τα κατάλληλα Εργαλεία, προκειμένου να σχεδιαστεί ή να βελτιωθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής.


Το Σύστημα αυτό που συνιστά τη βάση του MRP II (Manufacturing Resource Planning), βελτιώνει τη ροή των πληροφοριών που αφορούν προγραμματισμό και απολογισμό της παραγωγής, εξασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων υλικών και την επάρκεια της δυναμικότητας των μηχανημάτων και των ανθρώπινων πόρων με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση των αποθεμάτων Α΄ υλών, Βοηθητικών Υλών και Ετοίμου Προϊόντος.


Απευθύνεται στα στελέχη που ασχολούνται με τον εξ΄ αρχής σχεδιασμό και την υλοποίηση Συστημάτων Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής (MRP II), καθώς και στα στελέχη που επιχειρούν να βελτιὠσουν τις πρακτικές σε υπάρχοντα συστήματα εν όψει κάποιας αναβάθμισης του ERP II.


Στους συμμετέχοντες παρέχεται δωρεάν Εφαρμογή που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας σε Excel για την υποστήριξη του προγραμματισμού προσωπικού και μηχανών, την ακριβή κοστολόγηση κάθε παραγγελίας, την εκτίμηση του χρόνου παράδοσής της και την παρακολούθηση της παραγωγικότητας των γραμμών παραγωγής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν ώστε να:

 • Καθορίζουν με Ορθολογικό τρόπο τα Κέντρα Κόστους

 • Εξοικειωθούν με τη δομή των Αρχείων Bill of Materials (BOM) του Συστήματος και τον τρόπο που ετοιμάζονται

 • Ετοιμάζουν τα φασεολόγια βασιζόμενοι στη ροή παραγωγής του κάθε προϊόντος και στον τρόπο συμμετοχής της κάθε μηχανής εν σειρά ή εν παραλλήλω

 • Ετοιμάζουν Ολοκληρωμένα Αρχεία (Master Files) Προϊόντων, Πρὠτων Υλών & Υλικών Συσκευασίας καθώς και Προμηθευτών Συνδέουν τον προγραμματισμό της παραγωγής με το χρόνο παράδοσης των υλικών εφαρμόζοντας το MRP

 • Εντοπίζουν σημεία Bottleneck στην παραγωγή και να προβαίνουν σε εξισορρόπηση μεταφέροντας παραγωγή πριν και μετά

 • Μετρούν την παραγωγικότητα Μηχανών και Προσωπικού, τις φύρες παραγωγής καθώς και το ακριβές κοστολόγιο κάθε παρτίδας

 • Εξοικειωθούν με τις μεθόδους μελετών Χρόνων - Μεθόδων

 • Βελτιώσουν την επικοινωνία με τον Πελάτη καθώς θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την ημερομηνία Παράδοσης κάθε παραγγελίας εφαρμόζοντας το Σύστημα MRP II

Ενότητες Σεμιναρίου

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ:

 • Κέντρα Εργασίας

 • Γραμμές Παραγωγής

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

 • Μέθοδοι Forecasting Παραγωγής

 • Τύποι παραγωγής και εντολών παραγωγής

 • Υλικά, Πίνακες Υλικών BOM, φασεολόγια (Routing), Συνταγές (Recipes), Παραλλαγές υλικών, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής)

 • Λίστες χρήσης υλικών (Where-used lists)


 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

 • Έλεγχος διαθεσιμότητας υλικών

 • Έλεγχος Δυναμικότητας (Capacity Planning)

 • Πρόγραμμα απαιτήσεων υλικών MRP

 • Πρόγραμμα απαιτήσεων Δυναμικότητας

 • Εξομάλυνση δυναμικότητας


 Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 • Αναλώσεις Υλικών Εντολών Παραγωγής

 • Επιβεβαιώσεις εργασιών Εντολών Παραγωγής

 • Διαχείριση αποκλίσεων Παραγωγής

 • Μετρήσεις εργατικών – Δελτία εργασίας

 • Περιοδικές εργασίες Παραγωγής

 • Μετρήσεις Παραγωγικότητας ΑΩ

 • Μετρήσεις Παραγωγικότητας ΜΩ


Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

 • Παρακολούθηση της κατάστασης παραγγελίας (ποσοστό υλοποίησης, ημερομηνία παράδοσης)

 • Μέτρηση και Βελτίωση Παραγωγικότητας Μηχανών 

 • Εντοπισμός Bottleneck και Βελτίωση Ροής Εργασιών

 • Μείωση των απωλειών χρόνου στο Set up - Μελέτη Χρόνων Μεθόδων

 • Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγής

Εισηγητές Σεμιναρίου
Πρώην partner της SAP HELLAS και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών ERP και MRP II και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο "ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ MRP II"

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 •  Εφαρμογή σε Excel για τον προγραμματισμὀ και την κοστολόγηση

 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

   
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Σύστημα Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής - MRP II} (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο "ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ MRP II"

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 •  Εφαρμογή σε Excel για τον προγραμματισμὀ και την κοστολόγηση

 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

   
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων