Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Νέα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Νέα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Νέα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Οι νέες εκδόσεις των δημοφιλών Προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 του 2015 αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα του σχεδιασμού και της στρατηγικής στην επιχειρηματική πρακτική ενώ ταυτόχρονα εισάγουν στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων την έννοια της διαχείρισης των πάσης φύσεως κινδύνων αλλά και ευκαιριών. Οι οργανισμοί που θα εκμεταλλευτούν στο μεγαλύτερο βαθμό την ευελιξία και τις δυνατότητες των νέων εκδόσεων των Προτύπων θα είναι σε θέση να αναβαθμίσουν σημαντικά την εικόνα τους στην αγορά και την περιβαλλοντική τους επίδοση.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται όλες οι αλλαγές στις αρχές, στη δομή και στις απαιτήσεις που φέρνουν τα νέα Πρότυπα ISO 9001:2015 & 14001:2015. Αναλύονται ένα προς ένα τα εδάφιά τους με εστίαση στα σημεία των αλλαγών. Επίσης, υλοποιούνται case studies και παρέχονται πολλά παραδείγματα που ξεκαθαρίζουν τα παραπάνω με απόλυτα κατανοητό τρόπο. Ακόμα, παρουσιάζονται εφαρμογές, με τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να απαλλαγεί από τη γραφειοκρατία και να μετατρέψει το Σύστημά της σε 100% Paperless, εκμεταλλευόμενη την ευελιξία των νέων Προτύπων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα, άνευ κόστους, να αξιοποιήσουν τους συμβούλους της εταιρείας μας, ώστε να κάνουν τη μετατροπή αυτή στο σύστημα διαδικασιών της επιχείρησής τους.

Τέλος, αναλύεται η μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Quality & Environmental Auditing) και υλοποιούνται σχετικά Workshops, τα οποία βοηθούν τους συμμετέχοντες να αφομοιώσουν τις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης και να εμβαθύνουν στις απαιτήσεις των νέων Προτύπων εντοπίζοντας μη συμμορφώσεις στα Case Studies που θα τους δοθούν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
 • Θα ξεκαθαρίσουν μέσω παραδειγμάτων τις απαιτήσεις των νέων εκδόσεων των Προτύπων.
 • Θα εντοπίσουν τι πρέπει να αλλάξει στο Σύστημά τους.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους έναν ολοκληρωμένο πίνακα ελέγχου με όλες τις απαιτήσεις των Προτύπων, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως Εργαλείο αυτοαξιολόγησης της εταιρείας τους και να προγραμματίσουν ένα πλάνο μετάβασης.
 • Θα γνωρίσουν σημαντικές μεθοδολογίες για τη βελτίωση της επιχείρησής τους, όπως Αξιολόγηση Κινδύνων, Αναγνώριση Ευκαιριών, Διεργασίες κατά SIPOC, κλπ.
 • Θα εξοικειωθούν με πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση σημαντικών διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων και Ευκαιριών & τη Διαχείριση Προβλημάτων.
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πιο εύχρηστο και ευέλικτο το νέο Σύστημα, και με τη βοήθεια ηλεκτρονικών (paperless) εργαλείων και εφαρμογών που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο.
 • Θα εκπαιδευτούν στις τεχνικές και στα εργαλεία Εσωτερικής Επιθεώρησης, ετοιμάζοντας μόνοι τους μια ολοκληρωμένη Check List.
Ενότητες Σεμιναρίου
 • Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
 • Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο των Προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, με απλά παραδείγματα
 • Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνουν οι νέες εκδόσεις του 2015
 • Τι πρέπει να κάνει η εταιρεία για να ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις – Πλάνο μετάβασης
 • Μεθοδολογίες Εκτίμησης Επικινδυνότητας
 • Μεθοδολογία SIPOC
 • Workshop Εφαρμογής μεθοδολογίας SIPOC για τη βελτίωση των Διεργασιών
 • Πως διενεργείται ο Εσωτερικός Έλεγχος (Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor)
 • Ποιες ερωτήσεις κάνει ο Auditor προκειμένου να αξιολογήσει την εταιρεία
 • Πως ετοιμάζουμε μια Check List για να επιθεωρήσουμε τη Διαδικασία
 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων, Ευκαιριών & τη Διαχείριση Προβλημάτων
 • Workshop Εφαρμογής Auditing
Εισηγητές Σεμιναρίου
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού

Περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο 'Νέες εκδόσεις ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015'
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ηλεκτρονικό Εργαλείο Διαχείρισης Επικινδυνότητας
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Διορθωτικών Ενεργειών, Ευκαιριών, Ευρημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Παραπόνων και γενικά προβλημάτων
 • Πίνακας Ελέγχου Εσωτερικής Επιθεώρησης
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών κατά ISO 9001 και ISO 14001 σε ηλεκτρονική μορφή, για εύκολη προσαρμογή
 • Ολοκληρωμένος πίνακας ελέγχου με όλες τις απαιτήσεις των Προτύπων, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες ως Εργαλείο αυτοαξιολόγησης της εταιρείας τους
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων